Hvorfor logrer kattene med halen og hva betyr det? - PetsTime (2023)

Halen er et kommunikasjonsverktøy for kattene. Å forstå hva kjæledyret ditt prøver å fortelle deg med halen kan bringe forholdet ditt til et helt nytt nivå! Sjekk hvorfor kattene logrer med halen og hva de spesielle bevegelsene kan bety.

Lucas Taylor

0 kommentarer

Hvorfor logrer kattene med halen og hva betyr det? - PetsTime (1)

Kattens oppførsel

Kroppsspråket til katter er utrolig komplekst. Kattene kommuniserer hovedsakelig gjennom fysiske signaler – lydene er bare et supplement til dem. Holdningen deres, forskjellige uttrykk – de kan alle bety noe. Det er imidlertid halen som overfører de fleste meldingene.

Å svare på hvorfor kattene logrer med halen er ikke lett siden det er mange typer halebevegelser. Noen ganger skiller de små detaljene, som tempoet i logringen, angst fra spenning.I motsetning til hunder som logrer med halen av glede, kan katter uttrykke hele spekteret av følelser på denne måten.

Hundeelskere understreker ofte at kjæledyrene deres er lettere å lese gjennom, og dermed – mer forutsigbare når det kommer til atferd. Men sannheten er at hvis du forstår bestemte halebevegelser, kan du lese katten din som en åpen bok. Før vi går videre til analysen av kroppsspråket deres, la oss ta en titt på selve halen. Hvordan er den bygget, og hva er dens funksjoner?

I denne artikkelen vil du lese om

1 Rollen som kattens hale

2 Logrende hale – hva betyr det?

3 Hva betyr det når katten logrer og slår med halen?

4 Kan logring bety lykke?

5 Hvorfor logrer kattene med halen når de ligger?

6 Hvorfor logrer kattene med halen når de sover?

7 Hvorfor dirrer kattehalen?

8 Hvordan påvirker mangelen på en hale kattens liv?

9 Oppsummering

Rollen til kattens hale

For kattedyr er halen en kroppsdel ​​som er ansvarlig for kontakt med omverdenen. I motsetning til værhårene som bare hjelper katten å føle seg mer, kan kattens hale også sende ikke-verbale meldinger. I tillegg hjelper det kattene med å holde balansen. Hvis du noen gang har lurt på hvorfor de er så utrolige klatrere, her er svaret – det er hovedsakelig på grunn av halen. Det lar dem gå på tynne gjerder og alltid falle på fire ben. For eksempel, når dyret snur seg, vil halen alltid være rettet i motsatt vei til benet. På denne måten opprettholder katten balansen.

Logrende hale – hva betyr det?

Hvis katten logrer med halen, betyr det vanligvis at noe ikke stemmer. I de fleste tilfeller er det et resultat av irritasjon, angst eller skuffelse.Løftingen kan være en manifestasjon av en intern konflikt. Noen ganger handler det om for mye stryk, en annen gang - om mangelen på oppmerksomhet fra eierens side.

Se også: Hvorfor elsker katten min å sove på meg? Bør du la katten sove i sengen din?

Når katten logrer med halen, kan den bli frustrert over situasjonen – for eksempel når den observerer fuglene bak vinduet. Den uoppfylte byttedyrdriften kommer ofte til uttrykk på denne måten. Men denne bevegelsen kan til og med signalisere misnøye med innholdet i bollen!

Som du kan se, indikerer logringen ikke alltid kattens problem med en eier eller det andre dyret. Ved å observere halens bevegelser kan du gjenkjenne den indre konflikten som katten går gjennom. Å identifisere kilden krever imidlertid mer observasjon. Tempoet til logring og posisjonen til en katt kan fortelle deg mye.

Hva betyr det når katten logrer og treffer halen?

Det rytmiske slaget er en klar indikator på at katten forbereder seg på å gjøre noe. I de fleste tilfeller – dessverre – er det et forspill til angrep. Kattene har ofte en tendens til å sviske med halen når de er ekstremt irriterte. Jo sterkere treffet blir, jo nærmere er dyret å handle.

Men ikke bli villedet - denne bevegelsen betyr ikke alltid at katten forbereder seg på å slå.Katten din kan sette i gang en helt annen handling – for eksempel kaste seg over, hoppe eller begynne å leke.Likevel er det alltid bedre å være forsiktig når du observerer denne spesielle bevegelsen.

Kan logring bety lykke?

Når det gjelder hunder, er det å logre med halen et uttrykk for ren glede. I motsetning til vanlig overbevisning, bruker kattene også halen for å uttrykke lykke – men de gjør det på en annen måte.I kroppsspråket deres er det en rett og løftet hale som betyr glede. Det kan også signalisere viljen til å spille.

Hvorfor logrer kattene med halen når de ligger?

Det er få alternativer i dette tilfellet. Hvis du observerer denne typen bevegelser mens du klapper katten, kan det være et tegn på å stoppe. Katter logrer noen ganger med halen når de føler seg overstimulert av kjærtegn. Hvert kjæledyr har sin egen spesielle personlighet og preferanser. Det er vanskelig å kjenne grensene når det kommer til klapping, spesielt rett etter å ha blitt kjent med hverandre. Men heldigvis kan katten bruke halen til å informere deg om at det er nok for nå.

Se også: Hvorfor drikker katten min så mye vann? Økt tørste hos kattedyr

Den andre muligheten er at dyret logrer med halen for å sjekke hva som skjer rundt.For å gjøre det trenger den ikke å bevege seg eller til og med åpne øynene. Ved å flytte halen fra side til side, kan den føle hva som er bak. På en måte ser den med halen.

Det er også et tredje alternativ. Hvis katten din logrer med halen mens den ligger, kan det være et signal om at den allerede er uthvilt og planlegger å flytte snart, men at den ikke har bestemt seg for å gjøre det ennå.

Hvorfor logrer kattene med halen når de sover?

Akkurat som mennesker drømmer kattene også. Og hvis de har noen livlige drømmer, kan du legge merke til det gjennom bevegelsene. Det er ikke uvanlig at de beveger kjevene eller bena som om de løp. Noen katter lager også kvitrelydene. I dette tilfellet handler nok drømmene om jakt!Å logre med halen er også en vanlig rykning under søvn.

Hvorfor dirrer kattehalen?

Hvis halen dirrer mens katten står, betyr det mest sannsynlig at den markerer territoriet. Kattene kan bruke forskjellige strategier for å fordele duften sin over stedet. Å gni mot møblene, overflatene eller eieren er den mindre invasive.

Noen ganger bruker de imidlertid også urin. For merkingsformål slipper katten en liten mengde av den. Ofte er det bare noen få dråper. Urinen er nesten luktfri og fargeløs, men du kan finne ut hva som skjer ved å se på kattens hale. Mens den sprøyter dråpene, forblir halen løftet og dirrer.

Merkingen kan være problematisk fra eierens perspektiv, spesielt hvis dyret bruker mer urin enn bare noen få dråper.Det er verdt å merke seg at den merkingsrelaterte atferden forsterkes når katten ikke føler seg trygg på sitt eget territorium og må kjempe for sin posisjon med de andre dyrene.Det kan oppstå når noen få katter i huset deler en relativt liten plass. Når introduksjonen av et nytt pelskledt medlem av familien ikke gjennomføres på riktig måte, kan merkingen også bli hyppigere.

Se også: Kattens oppførsel: Hvorfor tisser katten min overalt? Lær hvordan du stopper katten din fra å tisse utenfor søppelboksen.

Hvis du merker at markeringen intensiveres, er det verdt å konsultere den med en atferdsekspert.De endrede vanene kan være et tegn på angstrelaterte problemer eller konflikter mellom kjæledyr.Spesialisten vil foreslå hvilke endringer som er verdt å introdusere for å løse problemet.

Hvordan påvirker mangelen på en hale kattens liv?

Katter kan miste halen som følge av en ulykke. Livet uten hale er definitivt mulig. Når det gjelder å uttrykke følelser, kan du være rolig – pusen vil finne en annen måte å signalisere dem på.Amputasjonen av halen kan imidlertid føre til reduserte motoriske ferdigheter.En slik katt kan ha noen problemer med å opprettholde balansen.

Oppsummering

Som du kan se, spiller halen en viktig rolle i en katts liv, og er et verktøy for å kommunisere med verden rundt. Det er ingen tvil om at å tyde de spesielle bevegelsene er nøkkelen til å forstå katten din bedre. Selvfølgelig - katter bruker også lyder for å kommunisere. Imidlertid er det kroppsspråket som spiller den viktigste rollen i deres kommunikasjon.

Lignende innlegg:

  • Smiler hunder? Kan de virkelig smile og mene det?
  • Blinker katter? Hva ligger bak det sakte blinket? Den fascinerende sannheten bak denne vanlige oppførselen
  • Hvorfor strekker katten min labben ut til meg? Svar for nysgjerrige katteforeldre
  • Hvorfor stirrer katten min på meg?
  • "Hvorfor gnir katten min mot meg?" og lignende katteatferd
  • Hvorfor slikker katten min meg så biter jeg meg? — Er det slik katten din viser hengivenhet?
  • Hvor liker katter å være kjæledyr? De beste måtene å klappe og stryke katten din på
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Greg O'Connell

Last Updated: 29/09/2023

Views: 6429

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Greg O'Connell

Birthday: 1992-01-10

Address: Suite 517 2436 Jefferey Pass, Shanitaside, UT 27519

Phone: +2614651609714

Job: Education Developer

Hobby: Cooking, Gambling, Pottery, Shooting, Baseball, Singing, Snowboarding

Introduction: My name is Greg O'Connell, I am a delightful, colorful, talented, kind, lively, modern, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.